Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Minibarbox.com, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

De inhoud van deze site is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Aan de verstrekte aanbevelingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De bezoeker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De bezoeker mag de informatie uitsluitend zelf gebruiken en mag deze niet overdragen, downloaden of opslaan, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Minibarbox.

Minibarbox.com alsook overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie of aanbevelingen.

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door Minibarbox.com.

© 2017 Minibarbox BV. All rights reserved. Minibarbox is a trademark of Minibarbox bv, registered in The Nehterlands and other countries. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Product specifications are subject to change without notice. This material is provided for information purposes only; Minibarbox assumes no liability related to its use.